New Zealand Partners Workshop Week 2021

New Zealand Partners Workshop Week 2021(NZPWW) là tuần lễ hội thảo trực tuyến tổ chức liên tục trong 5 ngày dành riêng cho các đối tác giáo dục tại 10 nước trong khu vực Châu Á bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Philippines.
Người tham dự sẽ được gặp gỡ, trao đổi ý kiến với hơn 45 diễn giả quốc tế về nhiều chủ đề giáo dục nổi bật như giáo dục dạy nghề, các chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục đại học, chuyển đổi số trong giáo dục, quan hệ ngoại giao quốc tế thông qua giáo dục…
Chương trình của tuần lễ sự kiện:
Thứ 2, (14/6/2021): New Zealand kết nối với Thế giới thông qua qua Giáo dục
Thứ 3, (15/6/2021): Chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông K-12
Thứ 4, (16/6/2021): Giáo dục Đại học hướng đến các chuẩn mực hàng đầu thế giới
Thứ 5, (17/6/2021): Thế mạnh của nền giáo dục New Zealand
Thứ 6, (18/6/2021): Cập nhật dành cho các đơn vị tư vấn du học và cố vấn hướng nghiệp
➡ ĐĂNG KÝ NGAY TẠI: http://bit.ly/NZPWWVietnam1