HÒA NHẬP MÔI TRƯỜNG

Trong suốt quá trình chuẩn bị, VietNZ sẽ giúp bạn nâng cao khả năng ngoại ngữ & kĩ năng sống với các lớp đào tạo và CLB thú vị - tạo tiền đề cho cuộc sống du học độc lập. Sau khi có được Visa, bạn cũng sẽ được hướng dẫn đầy đủ về hành lý & kiến thức cần thiết để hòa nhập cuộc sống mới.